Uns dels eixos fonamentals del nostre projecte educatiu és treballar per projectes cièntífics basant-nos en els diferents models de la ciència. Aquest curs l'eix central serà la Química a través de la Cuina. Esperem poder gaudir molt tot compartint l'experimentació i la descoberta.