Projecte educatiu

PEC

Projectes

Biblioteca
Anglès
Ciències
Santa Coloma Sona
Reutilització de llibres
Teatre a l'escola
Apadrinament lector
Pla català de l'esport

Organigrama

Equip Humà

Serveis