SOM UN CENTRE GEP!

Grup d’experimentació per al plurilingüisme (GEP)

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

És un nou projecte que s’inicia a l’escola el curs 2015-2016. Consisteix en formar part del GEP en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.

INTRODUCCIÓ

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

El projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques (Ed. Visual i Plàstica, matemàtiques, hort, rutines d’infantil) P4-6

Visita el nostre bloc!!