El treball per projectes és una manera d’organitzar l’activitat d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.

A l’escola, els nostres alumnes trien un tema a partir dels seus interesos. Partim dels coneixements inicials que ja tenen sobre el tema, els compartim, i entre tots construïm de nous coneixements.

 Moments d’un projecte de treball:

 1. Decisió del tema que defineix el projecte.
 2. Posada en comú del que ja sabem del tema
 3. Concrecció del que volem saber
 4. Disseny d’estratègies per aprendre-ho
  1. Recollida d’informació
  2. Processament de la informació i conclusions
   1. Reflexió sobre el que hem aprés
   2. Preparació d’allò que hem aprés per a mostrar-ho

Al llarg de tota l’educació Infantil i educació Primària ajudem als alumnes a situar‐se en el món , fomentem la necessitat de preguntar‐se, per satisfer el desig de comprendre i aprendre.

Els nens i les nenes aprenen explorant i comprenent el món; així que els seus interessos i les seves activitats diàries són el mitjà natural per tal de desenvolupar el pensament sobre els sabers.

Per tant, comporta disposar de coneixements, però no tant amb la finalitat de repetir-los, com de saber-los utilitzar per actuar. Es posa l’accent en el plantejament de preguntes i en la identificació de proves i raons que fonamentin la presa de decisions.

Treballar a l’aula des del punt de vista competencial, comporta que l’alumnat reconegui de què li serveix allò que està aprenent tant per les relacions amb actuacions, com per la seva potencialitat per pensar i fer-se preguntes investigables.

Acompanyem a l’alumne a entrendre el món des de la seva globalitat i no d’una manera segmentada. Així doncs, interrelacionem les àrees per tal de treballar aspectes que despertin l’interés i la motivació de l’alumne.

Uns exemples

Tot seguit compartit unes presentacions resultat del treball dels nostres alumnes: