La Biblioteca és una eina al servei dels alumnes tant en la seva vessant acadèmica com en la lúdica.

BIBLIOTECA PUNT EDU

 • Tenir una biblioteca-mediatèca com a centre de recursos al servei de la comunitat escolar: sala de lectura i de consulta, servei de préstec per alumnat i professorat.
 • Aconseguir que la biblioteca sigui eina de suport eficaç al desenvolupament lector i comprensiu de l'alumne.
 • Fomentar en els infants l'hàbit i el gust de llegir, d'aprendre i d'utilitzar les biblioteques al llarg-de la seva vida.
 • Possibilitar les habilitats necessàries en l'alumne per a fer-ne una persona capaç de saber avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport i format. 
 • Ajudar a desvetllar i introduir els nois i noies en el món fantàstic de la literatura.
 • Ensenyar a tenir cura dels llibres, respectar-los i valorar-los.
 • Fer de la biblioteca escolar un dels espais d'aprenentatge habitual i fomentar mètodes actius d'ensenyament i aprenentatge a les diferents àrees curriculars en els diferents nivells educatius.
 • Afavorir el compliment de tots els objectius generals de l'educació i, no tan sols, l'acadèmic, especialment els relatius a la transversalitat, la correcció de les desigualtats d'origen de l'alumnat, l'accés a la cultura i el foment a la lectura.
 • Organitzar activitats entorn a la biblioteca per a tota la comunitat educativa.
 • Establir lligams de cooperació amb els diferents centres de la zona educativa, així com amb la biblioteca municipal i el CRP, participant en la xarxa de biblioteques escolars.

 

PROJECTE ePERGAM

L’ ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament d’Ensenyament. És una aplicació en línia i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l’ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d’usuaris.