El teatre és una eina molt potent per a treballar la llengua oral i és per aquest motiu que fem teatre tota l'escola, de P3 a 6è. El teatre permet una doble finalitat tot emprant situacions comunicatives: La interacció entre els alumnes i l'aprenentatge de la llengua.

Adaptem el teatre a les diferents edats i necessitats dels alumnes. Tècniques de role-playing, representació de papers, creació cooperativa de l'obra a representar o els contes teatralitzats pels més petits de l'escola són una mostra de com el treballem.

També participem en la Mostra de Teatre de la nostra ciutat, actuant com uns grans artistes al Teatre Segarra de Santa Coloma de Gramenet.