BASES PSICOLÒGIQUES

Mead:

 • Persona(self)=jo()+mi(els altres dins nostre).
 • El self es pot transformar

Scribner:

 • Inteligència pràctica
 • Tothom es potencialment capaç. L'entorn ajuda a desenvolupar concrets.

Vygotski

 • Ha estat mal interpretat. Mai ha dit que s'hagi d rebaixar el currículum sinó transformar l'entorn
 • Zona de desenvolupament proper.
 • Transformació.

Wells

 • Voler saber el perquè és innat.
 • El dialeg mitja propi
 • Grups interactius

Bruner

 • El sentit és font d motivació..

Bakthin

 • La comprensió és col.lectiva vinculada al diàleg
 • Cadena d diàlegs.(diàlegs previs)
 • Tertulies literàries dialògiques

Rogoff

 • Igualtat d diferències
 • Grups interactius

 

BASES PEDAGÒGIQUES

Pedagogia crítica Combat les desigualtats, qualitat per a tots i totes creant condicions educatives per la transformació social.
Dewey

Diàleg igualitari

Tothom té dret a l'educació i el govern n'és responsable

Freire

Inteligència cultural.

El diàleg és condició fonamental per a la humanització.

L'educació és alliberadora.

Ferrer i Guàrdia

Transformació

L'educació s'ha de centrar en el rigor científic i racional.

Montessori=

Dimensió instrumental

Observació i experimentació a partir d'estímuls oferts i triats lliurament.

Giroux

Creació de sentit

Innocència robada

Educació entesa com.a projecte polític

Freinet

Solidaritat

El treball cooperatiu, oposat a l'individualisme

Macedo

Igualtat de diferències

igualtat d'oportunitats o de resultats?????

 

BASES SOCIOLÒGIQUES APRENENTATGE DIALÒGIC

 

Persèctiva funcionalista

Perspectiva subiectiva

)Perspectiva dialògica

L'eix és el sistema (model social)

Res no pot canviar

L'eix són les persones.

D'aquí ve l'estructuralisme.

El subjecte construeix la seva realitat

Concepció dual de la societat (estructura+subjecte)

 

 L'APRENENTATGE DIALÒGIC. HABERMASS

 

1.Diàleg igualitari

 • El diàleg construeix societat i ciència.
 • La ciència avanca amb arguments (no per estatus)

2.Inteligència cultural

 • No tecnificació vida quotidiana

3.Transformació.

 • La democràcia deliberativa facilita la transformació de les nostres preferències
 • El diàleg transforma les posicions de poder i facilita l'aprenentatge i el consens.

4.Dimensió instrumental

 • L'èxit està en la superació del fracàs escolar

5.Creació de sentit

 • Amb la nodernitat es perd el sentit

6.Solidaritat

 • La implicació de la comunitat permet l'èxit

7.Igualtat de diferències

 

 

PRECEDENTS

El programa SUCCES FOR ALL

L'ACCELERATED SCHOOLS PROJECT.