De l'escola al món
 
Escola TANIT

Activitats complementàries curs

Reforç escolar

(Pla de Millora)

Multiesport

Santa Coloma Sona+

Teatre

Activitats en família

Taller de competència digital a famílies

Curs de català

Taller de cuina

Taller d’acompanyament família-infant