De l'escola al món
 
Escola TANIT

Comissió de Delegats

Cada curs escolar, els nens i nenes elegeixen els seus representats de manera democràtica. Són els delegats de cada classe que actuaran en representació de tots els seus companys i acorden en les assemblees qüestions que afecten a tots els nens i nenes de l’escola, contribuint i participant d’aquesta manera al seu bon funcionament.

 

Classe de 1r: Ian i Wian

Classe de 2n: Aya O i Julio Cesar

Classe de 3r: Ikphomosa i Naiara

Classe de 4t: Sukhman i Rihab D

Classe de 5è: Estrella i Yaiza B

Classe de 6è: Amaia i Rim