De l'escola al món
 
Escola TANIT

Comissions Mixtes

Les Comissions Mixtes estan formades per l’equip de mestres de l’escola i les famílies, d’aquí la seva denominació. Totes les Comissions es reuneixen setmanalment i treballen per a la consecució d’uns objectius específics.

1.COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Objectius de la comissió:
● Potenciar la comunicació interna i externa
● Impulsar la nova pàgina web.
● Documentar les pràctiques pedagògiques a través de filmacions i edició de vídeo.

2.COMISSIÓ D’ESTUDI

Objectius de la comissió:
● Promoure el gust per la lectura i els bons hàbits lectors.
● Manteniment de la biblioteca de l’escola i de l’aula
● Dinamització a la lectura amb els infants

3.COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

Objectius de la comissió:
● Planificació i organització dels diferents actes festius de l’escola amb la participació de les famílies

4.COMISSIÓ D’AMBIENTALITZACIÓ

Objectius de la comissió:
● Establir criteris comuns per mostrar la vida de les aules als diferents espais de l’escola.
● Disseny i ambientalització del vestíbul de l’escola per tal de projectar la imatge d’escola.

5. COMISSIÓ DE LABORATORI

Objectius de la comissió:
● Vetllar pel bon ús del laboratori escolar
● Vetllar pel manteniment i nova adquisició dels materials necessaris per tal de poder treballar amb els infants els projectes científics.