De l'escola al món
 
Escola TANIT

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la Comunitat Educativa i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats de l’Escola. En formen part representants de varis sectors: famílies, professors, alumnes, municipi i personal auxiliar.

REPRESENTANTS

Montserrat Ruiz Martin mruiz233@escolatanit.cat

Cap d’estudis: Vanesa Rodríguez vrodri8@escolatanit.cat

Secretària: Esther Malla Amador emalla@escolatanit.cat

Sector pares/mares:

Souad Ben Said (Yassmin 6è)

Marta Fernández Garrido (Enzo 4t)

Ainhoa Robles (Manuel 3r)

Esther Sáiz Crespo (Naren 1r)

Amina Wadi El Karouiti (Fatima P5)

Sector AMPA:

Elisenda Nogués ampaescolatanit@gmail.com   (Daniela Pozo 3r)

Sector mestres:

Gemma Beltran Barberà gbeltra2@escolatanit.cat

Jenifer Camacho Vicente  jcamach7@escolatanit.cat 

Anna Catalan acatal28@escolatanit.cat 

Fe Delgado Alcantara fdelgad8@escolatanit.cat 

Inmaculada Pinero Garzón mpinero5@escolatanit.cat

Belen Sala Torres bsala@escolatanit.cat

Sector personal auxiliar i de serveis:

Jesús Gómez Patricio  gomezpj@gramenet.cat

Sector municipal:

Adriana Soto García