De l'escola al món
 
Escola TANIT

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la Comunitat Educativa i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats de l’Escola. En formen part representants de varis sectors: famílies, professors, alumnes, municipi i personal auxiliar.

REPRESENTANTS

Montserrat Ruiz Martin mruiz233@escolatanit.cat

Cap d’estudis: Sandra Memminger Ruiz smemming@escolatanit.cat

Secretària: Esther Malla Amador emalla@escolatanit.cat

Sector pares/mares:

Jenifer Alcalá  (Alberto Pérez Mitjans B)

Souad Ben Said (Yassmin Grans B)

Georgina Piedad  (Kiara Grans B)

Ainhoa Robles (Mitjans B)

Jazmin Tenorio (Leslyn Mitjans D i Ayline Grans C)

Sector AMPA:

Elisenda Nogués ampaescolatanit@gmail.com //  (Daniela Mitjans B)

Sector mestres:

Fran Jordà Colomer fjorda3@escolatanit.cat

Cristina Miralles Pou  cristina@escolatanit.cat

Inmaculada Pinero Garzón mpinero5@escolatanit.cat

Vanesa Rodríguez Martínez vrodri8@escolatanit.cat

Toni Romaguera i Drets aromague@escolatanit.cat

Belen Sala Torres bsala@escolatanit.cat

Sector personal auxiliar i de serveis:

Jesús Gómez Patricio  gomezpj@gramenet.cat

Sector municipal:

Pendent de nomenar