De l'escola al món
 
Escola TANIT

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la Comunitat Educativa i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats de l’Escola. En formen part representants de varis sectors: famílies, professors, alumnes, municipi i personal auxiliar.

REPRESENTANTS

Montserrat Ruiz Martin mruiz233@escolatanit.cat

Cap d’estudis: Vanesa Rodríguez vrodri8@escolatanit.cat

Secretària: Esther Malla Amador emalla@escolatanit.cat

Sector pares/mares:

Hanan Aoulad Sellam (Ziyad I3)

Bahija El Bouhali El Mallem (Youssef I4, Khalid 1r i Fatima 2n)

Marta Fernández Garrido (Enzo 5è)

Esther Sáiz Crespo (Naren 2n)

Amina Wadi El Karouiti (Fatima 1r)

Sector AFA:

Anna Espot ampaescolatanit@gmail.com   (Jordi I4)

Sector mestres:

Gemma Beltran Barberà gbeltra2@escolatanit.cat

Jenifer Camacho Vicente  jcamach7@escolatanit.cat 

Anna Catalan acatal28@escolatanit.cat 

Cristina Miralles cristina@escolatanit.cat 

Òscar Sanjurjo osanjurj@escolatanit.cat

Anna Verge averge1@escolatanit.cat

Sector personal auxiliar i de serveis:

Jesús Gómez Patricio  gomezpj@gramenet.cat

Sector municipal:

Adriana Soto García