De l'escola al món
 
Escola TANIT

Cultura Digital

NOFC digital

A l’annex 3 de les NOFC estan desenvolupades les normes que fan referència a la Cultura digital. Aquest annex està en permanent revisió per tal d’anar-lo ajustant a la realitat del centre.

Pla d’acollida

 Protocol d'acollida de les famílies

Pla de comunicació