De l'escola al món
 
Escola TANIT

Horari escolar

EDUCACIÓ INFANTIL

De 9.30h  a 13:00h  i de 15h a 16.30h.

EDUCACIÓ  PRIMÀRIA

De 8.30h  a 13.00h  i de 15h a 16.30h.