De l'escola al món
 
Escola TANIT

Matrícula: Curs 2020-2021

ceip-tanit@xtec.cat

934.663.506

619.167.654

Calendari.

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • 29.5.2020: Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. 
 • 2.6.2020 a 5 .6.2020: Presentació de reclamacions.
 • 9.6.2020: Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 9.6.2020: 11.00h. Sorteig del número de desempat: 33.386
 • 11.6.2020: Llista ordenada definitiva.
 • Del 26.6.2020 al 29.6.2020:Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici).
 • 6.7.2020: Oferta final de places escolars.
 • 7.7.2020:Llista d’alumnes admesos i llista d’espera. Consulta aquí.
 • Del 13.7.2020 al 17.7.2020: Matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO

Barems

En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en un lloc inicial (només una opció):
  • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, ​​al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:

 • Es formalitzarà del 13 al 17 de juliol