De l'escola al món
 
Escola TANIT

Pla d’organització curs 2020-2021

El Pla d’organització dona resposta a l’organització de l’actual curs 2020-20201 i aplica el document “Pla d’actuació” aprovat pel PROCICAT pel dia 3 de juliol del 2020. Les mesures definides s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial. Essencialment, aquest document es basa en els valors de:
● Seguretat, per tal que els centres educatius siguin espais on l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i confortable.
● Salut, d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat
● Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense renunciar a la seguretat.
● Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la realitat dels centres i del seu entorn, seguint en tot cas les instruccions de l’Administració.