Preinscripció

Del 13 al 14 d’abril.

 

MATINS

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30h a 13.30h i dimarts de 8.30h a 11.30h

TARDES

Dilluns i dimecres de15.00h a 17.30h i dijous de 15.00h a 17.00h

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT.

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin.  (40 punts)
 • Proximitat de domicili. ( 30 punts)
  • Lloc de treball a l’ àrea de proximitat del centre : (20 punts)
  • Domicili al mateix municipi del centre: (10 punts)
 • Beneficiari de la renda mínima d’inserció.(10 punts)
 • Acreditació de discapacitat de grau igual o superior al 33%. ( 10 punts)

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. ( 15 punts)
 • Informe del metge si l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica  que afecta al seu sistema digestiu,endocrí o metabòlic. Inclosos els celíacs. (10 punts)
 • Escolarització del pare, mare , tutor o germans a la mateixa escola. ( 5 punts)