De l'escola al món
 
Escola TANIT

Capses d’Aprenentatge de Cicle Mitjà i Superior

Ens permeten el desenvolupament del currículum a cicle mitjà i superior. Les propostes de treball afavoreixen el desenvolupament de les competències transversals en l’infant: competència digital, aprendre a aprendre i iniciativa personal,  però amb una mirada globalitzadora del currículum d’educació primària.

Les activitats o propostes són obertes i no tenen una única solució. En acabar-les, els alumnes han de poder avaluar el seu propi treball.