De l'escola al món
 
Escola TANIT

Grups interactius

En els grups interactius de matemàtiques, els nens aprenen els diferents conceptes matemàtics observant, manipulant, parlant, contrastant opinions en grups reduïts que són dinamitzat tant per mestres com per voluntaris.

El fet de treballar en grups reduïts permet atendre millor la diversitat habitual de l’aula, augmentar les interaccions i, en conseqüència, afavorir els aprenentatges.