De l'escola al món
 
Escola TANIT

Projecte educatiu

El Projecte Educatiu  és el document que sintetitza la nostra proposta d’actuació a l’escola, recull els principals trets d’identitat, els objectius que pretenem aconseguir i l’estructura organitzativa que tenim amb la finalitat d’acompanyar les famílies en l’educació dels seus fills i filles, tenint en compte la nostra realitat dins el context socioeconòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part.

Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques.