De l'escola al món
 
Escola TANIT

PROGRAMA KOMTÜ

El programa KOMTÜ de la Fundació NouSCims,  és una iniciativa d’acompanyament per al benestar emocional de la infància.

Per al curs 2023-2024 vam optar a participar d’aquest programa,  redactant una carta motivacional compartida pel claustre amb el compromís de treballar per tal de  millorar el  benestar emocional i integral dels infants. Tindrem l’acompanyament del programa durant tres cursos aixì com seguiment una vegada aquest finalitzi. 

La incorporació al programa KOMTÜ reflecteix el nostre compromís per tal de  continuar proporcionant un entorn educatiu de qualitat que garanteixi el creixement emocional positiu dels nostres alumnes. 

Amb l’acompanyament del programa KOMTÜ la comunitat educativa de l’escola treballarem per tal de reconèixer la singularitat de cada nen i nena, proporcionant un acompanyament personalitzat per abordar les seves necessitats emocionals específiques.

El programa ofereix formació i acompanyament (al claustre, equip migdia, AFA, famílies…) per tal d’adquirir eines i recursos per ajudar a que els infants puguin superar els desafiaments emocionals i construir una base sòlida per al seu futur. 

Beneficis per a l’Escola Tanit i els Infants:

– Desenvolupament Emocional Positiu: KOMTÜ contribueix al creixement emocional positiu dels estudiants, proporcionant-los les eines necessàries per entendre i gestionar les seves emocions.

– Millora de les Relacions Interpersonals: Amb un enfocament especial a les habilitats socials, el programa fomenta la creació de relacions saludables i significatives entre els estudiants.

– Promoció de l’Autocura: KOMTÜ educa els infants sobre la importància de cuidar-se a si mateixos i adoptar pràctiques de benestar que duraran tota la vida.

– Suport Continu a Casa: A través de la participació activa de les famílies, es crea una xarxa de suport que amplifica els beneficis del programa, establint una connexió significativa entre l’escola i el context familiar.

“Les emocions no són coses que ens passin, sinó coses que fem.” – Daniel Goleman