Xarxa de Competències Bàsiques

La nostra escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques des del Curs 2011-12.

La Xarxa CB la integra un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.