De l'escola al món
 
Escola TANIT

Xarxa de Competències Bàsiques

La nostra escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques des del Curs 2011-12.

La Xarxa de Competències Bàsiques està formada per un grup de docents que reflexionen i actuen en equip per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge.

Els objectius de la Xarxa de CB:

 • Promoure la creació d’espais pedagògics en el si dels centres per apoderar els equips docents.
 • Fomentar l’intercanvi d’experiències i la creació de sabers compartits.
 • Compartir una modalitat de formació docent entre iguals i en xarxa, per millorar els aprenentatges de l’alumnat.

Finalitats:

 • Afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor.
 • Facilitar que l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge.
 • Promoure l’avaluació com un procés útil per aprendre.
 • Treballar en equip perquè s’aprèn més i millor.
 • En un món global, afavorir l’adquisició d’aprenentatges autèntics, no fragmentats.
 • En un món canviant, fomentar la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre.
 • Empoderar el nostre alumnat perquè siguin competents per continuar aprenent al llarg de tota la vida.
 • Concebre cada alumne/a com a persona única i tenir altes expectatives per a tots i cadascun d’ells/es.