De l'escola al món
 
Escola TANIT

TACNIT, Transformació Digital del Centre

 L’aposta per les TAC al nostre centre ve de lluny i ja des del primer dia, fa uns 20 anys, que posem l’accent en fer-les servir de forma transversal com un suport a l’aprenentatge. 

Durant el curs 2020-2021 el claustre de l’escola hem fet una Formació Interna de Centre (FIC) sota el nom TACNIT, l’escola es forma en la que els mestres hem aprofundit en com incorporar les TAC al dia dia de l’aula en un curs tan especial com aquest. El curs 2022-2023 n’hem realitzat una altra sobre la Competència Digital Docent.

Estràtegia Digital

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació de l’escola que fan possible que mestres, alumnes i centre assoleixin la competència digital. 

Coneix el nostre Pla d’Estratègia Digital (En revisió)

Cultura Digital

 
La Cultura Digital (CD) és el conjunt de pràctiques, hàbits i formes d’interacció social que es duen a terme en l’entorn digital.

Pla de comunicació

El Pla de Comunicació (PC) és el document que recull i defineix les estratègies i accions per comunicar adequadament qui som i què fem.

A la pàgina Documentació disposem de documents descarregables per les famílies

Coneix el nostre Pla de Comunicació (En revisió)

 
Coneix el nostre Pla de Cultura Digital (En revisió)

Pla de comunicació

El Pla de Comunicació (PC) és el document que recull i defineix les estratègies i accions per comunicar adequadament qui som i què fem.

A la pàgina Documentació disposem de documents descarregables per les famílies

Coneix el nostre Pla de Comunicació (En revisió)