De l'escola al món
 
Escola TANIT

Comunitat d’Aprenentatge

Una Comunitat d’Aprenentatge és un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i el seu entorn per aconseguir una societat de la informació per a totes les persones basada en l’aprenentatge dialògic mitjançant una educació participativa de la comunitat que es concreta en tots els espais, inclosa l’aula.

Les Comunitats d’Aprenentatge no surten del no res. És un model que beu d’unes fonts, que té presents un models ja existents i en funcionament arreu del món.

Una Comunitat d’Aprenentatge es defineix per unes bases teòriques i unes pràctiques d’èxit. Tot i que no li són exclusives i que les podem trobar en altres centres és en el marc de les Comunitats d’Aprenentatge on prenen ple sentit ja que no són només una metodologia sinó que pren sentit sentit a partir de les bases teòriques.

Una Comunitat d’Aprenentatge neix fruit del consens i té una manera pròpia de funcionar.

Una Comunitat d’Aprenentatge és molt més que una escola.

El curs 2000-2001 va néixer la Comunitat d’Aprenentatge Tanit i des d’aleshores no hem deixat de créixer i evolucionar. El que va començar com un somni compartit per alumnes, famílies, mestres, veïns i voluntaris s’ha convertit en una escola amb les portes obertes a la participació de tothom que vol fer seu el nostre projecte de formar els nens d’avui, els adults de demà.