De l'escola al món
 
Escola TANIT

Projecte de convivència

El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu. Recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de prevenir, capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes per tal de crear una atmosfera de treball i una convivència inclusiva i saludable.