De l'escola al món
 
Escola TANIT

Metodologies

Fomentem i optimitzem el procés d’ensenyament i aprenentatge assegurant que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques a partir de diferents maneres de fer : amb la presència de dos mestres a l’aula, els agrupaments internivells, els tallers, l’apadrinament lector, els grups interactius, els espais d’aprenentatge, on l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge potenciant l’experimentació, la recerca i la constant descoberta.

[calameo code=00444407436f1ca60c65d mode=viewer view=book showsharemenu=false width=560 height=350]