De l'escola al món
 
Escola TANIT

Espais d’aprenentatge d’educació infantil

Són espais dissenyats per tal que infants de diferents edats juguin i experimentin junts a partir d’uns materials que desvetllen la seva curiositat i els porten a gaudir plenament del seu instint natural de descoberta.

Darrera de cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars que l’infant ha de construir a partir del joc, la relació entre iguals i l’acompanyament de l’adult, que guia l’aprenentatge fent preguntes i suggeriments que estimulen el creixement individual i col·lectiu.

Els espais són vius, van creixent amb les aportacions dels infants. Es basen en una metodologia activa que permet l’evolució personal i grupal de tots els implicats (infants i adults). Es tracta de fomentar una pràctica pedagògica de múltiples llenguatges, de construcció conjunta, de relacions i de diàleg, rica en paradoxes i ironies, que valori la cooperació i alhora, la confrontació, que aculli el dubte i la sorpresa tant com la investigació científica.