Menjador

Continuem amb l’elaboració dels dinars amb l’empresa SERMES

El servei de monitors aquest curs será amb l’empresa Diver’s

El preu del menú és de 6,15 euros. Recordem que tots els infants han de fer la inscripció cada curs.

Per qualsevol dubte del menjador podeu trucar de 9:00 a 9:30 del matí al tel. 667 680 862.

DIETA TOVA

Entenem per dieta tova quan un alumne, esporàdicament, necessita fer règim per qüestions estrictament mèdiques.

En aquests casos el procediment serà el següent: al matí a la motxilla caldrà que l’alumne porti un full signat o escrit a l’agenda del pare/mare o tutor autoritzant-lo a fer dieta tova. El full s’ha de fer arribar entre les 9:00 i 9:30 a la persona responsable del menjador.

Les dietes toves del menjador també es poden notificar per  WhatsApp al tel. 667 680 862.