De l'escola al món
 
Escola TANIT

Erasmus+

Erasmus+. Programa cofinanciat per la Unió Europea

El projecte Erasmus+ va ser aprovat per la Comissió Europea a finals del curs 2018-2019 i, inicialment es desenvolupava fins al 30 de setembre de 2020. Ara bé, degut a la situació generada per la pandèmia durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, se’ns ha concedit una pròrroga del nostre projecte fins el 30 de setembre de 2021.

Els centres que formen el consorci són les escoles Joan Salvat Papasseit i Tanit,  l’institut Torrent de les Bruixes, i el Centre de Recursos Pedagògics de Santa Coloma de Gramenet.

L’eix del projecte es sintetitza en:L’avaluació formadora com procés per a la millora de l’adquisició de les competències bàsiques“.

 A manera de resum, el projecte es proposa:

  •  Conèixer i millorar procediments d’avaluació formadora com a part del procés d’aprenentatge.
  • Implementar metodologies de caràcter competencial que donin resposta de manera globalitzadora a les diferents competències bàsiques.
  • Transferir els aprenentatges resultants del projecte a la resta de professorat dels centres del consorci i a la resta de professorat de Santa Coloma de Gramenet.
  • Afavorir la internacionalització dels centres educatius

Tenint en compte aquests objectius la nostra escola desenvoluparà el seu propi  pla de treball d’acord amb el seu projecte educatiu. A la vegada formarem part del grup de treball que anirà compartint els coneixements, els materials i les experiències fruit del treball d’aquest consorci.

El projecte inclou:

  • Observacions en el centre educatiu (Job Shadowing)
  • Assistència a cursos de formació

Les mestres de l’escola Tanit, durant el curs passat, van realitzar les següents mobilitats: