De l'escola al món
 
Escola TANIT

Construïm edificis, bastim castells, alcem torres, dissenyem enginys però sobretot donem forma als nostres somnis a l’espai de construcció.